Transportstyrelsens regler

För moped klass 1 gäller följande:

Registrering och försäkring

För moped klass 2 gäller följande:

Registrering