Transportstyrelsens regler

För elscooter som går max 20 km/h krävs inga tillstånd. Dock måste barn upp till 15 år använda hjälm.

En elscooter som går 20-25 km/h kräver körkort Moped klass 2. För moped klass 1 gäller följande :

Registrering

En elscooter som går 25-45 km/h kräver körkort Moped klass 2 För moped klass 1 gäller följande:

Registrering
Försäkring


Bearbetar…
Grattis! Nu är du med i listan.